การให้อำนาจสำหรับผู้นำในองค์กรที่ดี (Empowerment)

การให้อำนาจสำหรับผู้นำในองค์กรที่ดี (Empowerment)

ความท้าทายสำคัญของการเปลี่ยนองค์กร เราพบว่าผู้นำหลายคนมีความเข้าใจผิด โดยเฉพาะการเป็นผู้นำแบบ Agility เพื่อหลีกเลี่ยงกับกับดักบางอย่างไม่ให้พวกเขาติดกับดักอีก เพราะจะนำไปสู่ข้อจำกัดของความสำเร็จนั่นเอง โดยส่วนใหญ่แล้วผู้นำหลายคนไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรมากกว่าการมอบหมายงาน นั่นคือข้อจำกัดความสามารถของผู้นำในการปรับปรุงช่วยเหลือคนในองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้

 

เราจะมอบอำนาจจะสร้างภาวะผู้นำในองค์กรที่ดีได้อย่างไร ?

การให้อำนาจกับพนักงานถือเป็นการสร้างความเป็นผู้นำ เป็นได้มากกว่าการบอกพนักงานว่าคุณมีอำนาจเราอาจจะได้ยินมาโดยตลอดจากผู้นำหลายคนว่าฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมงาน เมื่อฉันบอกว่าฉันมีอำนาจ แต่พวกเขากลับไม่สนใจบางครั้งคุณอาจต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนพฤติกรรมและนั่นก็อาจไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืนเสียด้วย เพราะคนส่วนใหญ่มักรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และการเพิ่มสมรรถนะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ การบอกในสิ่งที่แตกต่างนั้นเป็นสิ่งท้าทาย องค์กรส่วนใหญ่กำลังมองหาทีมที่จัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การจัดการตนเองคือการหาสิ่งที่ต้องทำตลอดจนทั้งกระบวนการ ดังนั้น ทีมบริหารจึงมักเลือกโครงการที่พวกเขากำลังทำอยู่

การให้อำนาจที่แท้จริง คืออะไร ? (What does Empowerment really mean?)

เรากำลังพูดถึงอำนาจของภาวะผู้นำแต่ความหมายที่แท้จริงมันมีมากกว่านั้น อำนาจที่แท้จริงจะหมายถึง พลังช่วยเหลือองค์กรในแบบที่ควรจะทำ นี่คือความแตกต่างมากกว่าการสั่งงานหรือบอกพนักงานว่าคุณมีอำนาจรวมทั้งหมายถึงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ทุกคนมีอำนาจให้เกิดขึ้นในองค์กร

1. กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ ฝึกฝน อดทนเพื่อเป้าหมาย

ในกรณีที่เกิดปัญหาเร่งด่วน ทีมงานไม่เชื่อว่าพวกเขามีอำนาจ ผู้นำจำเป็นต้องลงมาช่วยทีมเพื่อปรับปรุงแก้ไข จัดการกับความท้าทายทั้งหลาย สิ่งที่ต้องทำคือ ผู้นำต้องสร้างทีม พัฒนาความสามารถของทีมงานให้รองรับกับความท้าทายได้

2. เข้าใจสถานการณ์ก่อนจะแสดงบทบาท (Understand situations)

ทำความเข้าใจกับทีมงานว่าสถานการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร แสดงให้ทีมเห็นถึงพลังงานการทำงานที่แท้จริง นั่นเป็นสิ่งที่สร้างความปลอดภัยให้กับคนทำงานได้

3. ช่วยเหลือทีมจากปัญหาที่พวกเขาต้องแบกรับ

ผู้นำที่ดีจะต้องทำงานกับทีมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา เป็นผู้อำนวยความสะดวก และต้องสังเกตสถานการณ์บางอย่าง ว่าปัญหาอยู่ที่ผู้นำด้วยหรือไม่

4. ให้พนักงานมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำทุกคนมักบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างและคาดหวังว่าพนักงานจะยอมรับทั้งหมด แต่ถ้าพนักงานมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้พนักงานปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าเดิมก็ได้

นอกจากนี้ผู้นำยังต้องให้ความช่วยเหลือทีมได้ จะทำให้ทีมงานเคารพคุณได้ในฐานะผู้นำที่ดี ลองนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ แล้วคุณจะพบกับอำนาจที่แท้จริง

**ท่านที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานโดยใช้หลัการ AGILE ดูรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เพิ่มเติมได้ที่

**CALL: 026103963
EMAIL: Coach@agilityway.com
WEBSITE: www.agilityway.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/agilityway
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/agilityway/

Give a Reply