Archive for Author: admin

Redesigning HR for Agility

Most of today’s business processes hail from an earlier, more stable environment. The goal was to drive efficiency, consistency, and risk reduction through tight procedures and controls. That stability has all but vanished. Global competition, changing customer demands, economic troughs, supplier upheavals, and political turmoil have replaced stability with...

Read More

การทำงานแบบ Agile ทำ กับ การสร้างตัวตนแบบ Agile (Doing Agile and Being Agile)

การทำงานแบบ Agile ทำ กับ การสร้างตัวตนแบบAgile เป็นนั้นไม่เหมือนกัน การทำงานแบบ Agile สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนหรือตามตำราตามหลักพื้นฐานของ Scrum และ Kanban ส่วน การเป็นตัวตนแบบAgile ต้องมีสิ่งที่นอกเหนือกว่านี้เช่น การเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์กร (Culture) เปลี่ยนความคิด (Mindset) เปลี่ยนวิธีการทำงานของพนักงาน (Agile way of working) เปลี่ยนวิธีการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ผ่านการฝึกอบรม พัฒนาขีดความสามารถ เป็นการสร้างคุณค่าของคนในองค์กร  ประโยชน์ของการทำงานแบบ Agile ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการทำงานแบบ Agile จะนำไปสู่ประโยชน์บางประการ ได้แก่ การสื่อสารที่ดีขึ้นและการมองเห็นการทำงานของคนในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการกำหนดจัดลำดับความสำคัญเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขต่าง ๆ  แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนการทำงานตามหลัก Agile คือ คาดการณ์ได้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าและทำให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน การปลูกฝังให้ทีมรับผิดชอบ จัดการงาน และตัดสินใจด้วยกันเอง (Self-Managing...

Read More

คุณเข้าใจหลักการในการทำงานแบบ Agile ดีแค่ไหน “การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน” (respect people)

หนึ่งในหลักการเรียนรู้คือเราต้อง “เคารพกันและกัน” เราอาจพบว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุด หลายคนไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เพราะไม่เข้าใจว่าจะทำไปเพื่ออะไร สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีอย่างไร เพราะเงินเดือนของพนักงานมักถูกตัดสินจากความสามารถของพนักงานเป็นเกณฑ์สำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่นำมาตัดสินความสามารถของพนักงาน กล่าวอีกนัยว่า นอกเหนือจากความสามารถในการทำงานแล้วเราควรจะต้องเรียนรู้มีความเคารพซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์ทำงาน เราพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ตรงตามกำหนดวันส่งมอบงาน อย่างเข่น นักพัฒนาซอฟแวร์ที่ต้องใช้วิธีการทดสอบกระบวนการเพื่อรับประกันคุณภาพซอฟแวร์ของตนเอง ในหมู่ผู้จัดการเองก็มักจะกำหนดวัดส่งมอบงาน เพื่อให้ทีมงานมุ่งมั่นทำงานได้ตามกำหนดเวลา คำถามคือ ถ้าเราไม่กำหนดวันส่งมอบงาน ทีมงานจะไม่ทำงานส่งจริง ๆ เหรอ สิ่งเหล่านี้การันตีได้ชัดว่าเราอาจจะไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันมากพอหรือไม่มีความไว้วางใจมากพอที่จะมอบหมายให้ทีมงานส่งงานได้ ดังที่กล่าวไปแล้วว่าการเคารพผู้คนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญกับทุกค่าของงานล้วนเป็นการยกระดับคุณค่าขององค์กรและเป็นเป้าหมายสำคัญของการให้ความเคารพซึ่งกันและกันของคนในองค์กร เช่น การออกแบบโจทย์เพื่อค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทีมหรือองค์กรควรปรับปรุง สนับสนุนการทำงานด้วยการทดสอบกระบวนการทำงาน เพื่อให้ทีมงานเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงกระบวนงานที่แท้จริง การทดสอบจะต้องมีความใกล้เคียงกับการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพ ชี้เป้าไปที่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับปรุงการทำงาน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน โดยเน้นเฉพาะงานที่สำคัญก่อน ไล่จนถึงการทำงานที่สำคัญน้อยกว่าตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นว่างานไหนสำคัญหรือต้องทำเร่งด่วนมากกว่ากัน ลองหาคำตอบสิ่งที่ดีที่สุดตามที่ลูกค้าต้องการ เพราะบางครั้งการยากที่จะได้คำตอบที่แท้จริงจากลูกค้า เมื่อเราเริ่มส่งมอบงานอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าด้วยผลงานที่รวดเร็ว เราจะสามารถสร้างความเชื่อมมั่นกับลูกค้าและเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอีกสิ่งที่ต้องมีในกระบวนการคือ ผู้จัดการโครงการจะต้องพยายามสั่งงานและควบคุมสภาพแวดล้อมที่คล่องตัว ในการทำงานที่รวดเร็ว โดยผู้นำหรือผู้จัดการจะต้องใช้อำนาจในการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและแก้ไขปัญหาที่ยากลำบากมากว่าทำให้งานยากกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการรบกวนการทำงานของทีมงานมากกว่าจะสนับสนุนให้ทีมงานทำงานได้ดีขึ้น หากองค์กรให้ความเคารพต่อทุกปัญหา องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการพยายามปรับปรุงกระบวนงาน และจะทำให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง ผลสุดท้ายคือองค์กรจะได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าได้นั่นเอง **CALL: 026103963 EMAIL: COACH@AGILITYWAY.COM WEBSITE: WWW.AGILITYWAY.COM...

Read More

Agile HR คืออะไร และเหมาะกับคุณหรือไม่

หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ได้หรือไม่ ? ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR จำนวนมากกำลังสำรวจความเป็นไปได้และมองหาแนวทางในการจัดการความผันผวน เพิ่มความสามารถในการปรับตัวและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้วย Agile ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความสามารถของคนในองค์กร การพัฒนา Agile ในอดีต การพัฒนาซอฟต์แวร์ Agile นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เมื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟท์แวร์เล็ก ๆ ได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น นับเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมีแบบสำรวจในปี 2013 จากการรายงานพบ ว่า 94 % ของ บริษัท ซอฟต์แวร์ทั้งหมดใช้วิธีการ Agile เป็นเครื่องมือสำคัญ ความสำเร็จของกระบวนการทำงาน Agile ช่วยส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เร็วขึ้นและมุ่งเน้นส่งต่อสินค้าที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ แนวคิดนี้ทำให้แทบจะทุกอุตสาหกรรมมีความสนใจถึงกระบวนการทำงานนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสาขาวิชาต่าง ๆ มีหลากหลายสาขา เช่น ด้านการตลาด การบัญชี การผลิต และอื่น ๆ ได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ในข้อกำหนด Agile รวมทั้ง Agile HR...

Read More

การให้อำนาจสำหรับผู้นำในองค์กรที่ดี (Empowerment)

ความท้าทายสำคัญของการเปลี่ยนองค์กร เราพบว่าผู้นำหลายคนมีความเข้าใจผิด โดยเฉพาะการเป็นผู้นำแบบ Agility เพื่อหลีกเลี่ยงกับกับดักบางอย่างไม่ให้พวกเขาติดกับดักอีก เพราะจะนำไปสู่ข้อจำกัดของความสำเร็จนั่นเอง โดยส่วนใหญ่แล้วผู้นำหลายคนไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรมากกว่าการมอบหมายงาน นั่นคือข้อจำกัดความสามารถของผู้นำในการปรับปรุงช่วยเหลือคนในองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ เราจะมอบอำนาจจะสร้างภาวะผู้นำในองค์กรที่ดีได้อย่างไร ? การให้อำนาจกับพนักงานถือเป็นการสร้างความเป็นผู้นำ เป็นได้มากกว่าการบอกพนักงานว่า “คุณมีอำนาจ” เราอาจจะได้ยินมาโดยตลอดจากผู้นำหลายคนว่า “ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมงาน เมื่อฉันบอกว่าฉันมีอำนาจ แต่พวกเขากลับไม่สนใจ” บางครั้งคุณอาจต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนพฤติกรรมและนั่นก็อาจไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืนเสียด้วย เพราะคนส่วนใหญ่มักรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และการเพิ่มสมรรถนะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ การบอกในสิ่งที่แตกต่างนั้นเป็นสิ่งท้าทาย องค์กรส่วนใหญ่กำลังมองหาทีมที่จัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การจัดการตนเองคือการหาสิ่งที่ต้องทำตลอดจนทั้งกระบวนการ ดังนั้น ทีมบริหารจึงมักเลือกโครงการที่พวกเขากำลังทำอยู่ การให้ “อำนาจ” ที่แท้จริง คืออะไร ? (What does Empowerment really mean?) เรากำลังพูดถึง “อำนาจของภาวะผู้นำ” แต่ความหมายที่แท้จริงมันมีมากกว่านั้น อำนาจที่แท้จริงจะหมายถึง พลังช่วยเหลือองค์กรในแบบที่ควรจะทำ นี่คือความแตกต่างมากกว่าการสั่งงานหรือบอกพนักงานว่า “คุณมีอำนาจ” รวมทั้งหมายถึงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ “ทุกคนมีอำนาจ” ให้เกิดขึ้นในองค์กร 1....

Read More

การนำหลักการ Agile มาใช้กับโครงการที่ไม่ใช่จากซอฟแวร์ (Non Software projects)

หากคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับการจัดการโครงการ(Project Management) ด้วย Agile โดยเฉพาะในวงการพัฒนาซอฟแวร์ ซึ่ง Agile เป็นการพัฒนาโดยคำนึงถึงซอฟแวร์เป็นหลัก แต่ Agile มีแนวทางการทำงานที่น่ามหัศจรรย์ สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาศักยภาพของงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมหรือการจัดการโครงการขนาดย่อมลงมา เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดย แนวทางการทำงานแบบ Agile ยังมีศักยภาพช่วยควบคุมการพัฒนาและปัญหา ด้วยกลยุทธ์ของ Agile เอง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ซอฟแวร์ก็ตาม มาทำความรู้จักกับ Agile กันสักนิด (What is Agile?) ตั้งแต่การพัฒนา Agile เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 ณ รัฐยูท่าห์ Agile Manifesto ได้เป็นจุดสนใจและกลายเป็นเป็นประเด็นร้อนที่กำลังมาแรงที่สุดในโลก สำหรับกลยุทธ์การจัดการโครงการ เนื่องจากประสิทธิภาพของระบบ Agile นั้นพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นกลยุทธ์การทำงานที่ลดความเสี่ยงและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้สูญเสียของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ Agile คือแนวทางการพัฒนาในการจัดส่งซอฟท์แวร์แบบทีละขั้นตอน (Iteration Development) แทนที่จะพยายามนำชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกันเพื่อจัดส่งงานในขั้นตอนสุดท้ายทีเดียว การจัดทำโครงการ Agile...

Read More