Blog

การทำงานแบบ Agile ทำ กับ การสร้างตัวตนแบบ Agile (Doing Agile and Being Agile)

การทำงานแบบ Agile ทำ กับ การสร้างตัวตนแบบAgile เป็นนั้นไม่เหมือนกัน การทำงานแบบ Agile สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนหรือตามตำราตามหลักพื้นฐานของ Scrum และ Kanban ส่วน การเป็นตัวตนแบบAgile...

Read More

คุณเข้าใจหลักการในการทำงานแบบ Agile ดีแค่ไหน “การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน” (respect people)

หนึ่งในหลักการเรียนรู้คือเราต้อง “เคารพกันและกัน” เราอาจพบว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุด หลายคนไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เพราะไม่เข้าใจว่าจะทำไปเพื่ออะไร สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีอย่างไร เพราะเงินเดือนของพนักงานมักถูกตัดสินจากความสามารถของพนักงานเป็นเกณฑ์สำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่นำมาตัดสินความสามารถของพนักงาน กล่าวอีกนัยว่า นอกเหนือจากความสามารถในการทำงานแล้วเราควรจะต้องเรียนรู้มีความเคารพซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์ทำงาน เราพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ตรงตามกำหนดวันส่งมอบงาน อย่างเข่น นักพัฒนาซอฟแวร์ที่ต้องใช้วิธีการทดสอบกระบวนการเพื่อรับประกันคุณภาพซอฟแวร์ของตนเอง ในหมู่ผู้จัดการเองก็มักจะกำหนดวัดส่งมอบงาน เพื่อให้ทีมงานมุ่งมั่นทำงานได้ตามกำหนดเวลา...

Read More

Agile HR คืออะไร และเหมาะกับคุณหรือไม่

หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ได้หรือไม่ ? ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR จำนวนมากกำลังสำรวจความเป็นไปได้และมองหาแนวทางในการจัดการความผันผวน เพิ่มความสามารถในการปรับตัวและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้วย Agile ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความสามารถของคนในองค์กร การพัฒนา Agile ในอดีต การพัฒนาซอฟต์แวร์ Agile...

Read More

การให้อำนาจสำหรับผู้นำในองค์กรที่ดี (Empowerment)

ความท้าทายสำคัญของการเปลี่ยนองค์กร เราพบว่าผู้นำหลายคนมีความเข้าใจผิด โดยเฉพาะการเป็นผู้นำแบบ Agility เพื่อหลีกเลี่ยงกับกับดักบางอย่างไม่ให้พวกเขาติดกับดักอีก เพราะจะนำไปสู่ข้อจำกัดของความสำเร็จนั่นเอง โดยส่วนใหญ่แล้วผู้นำหลายคนไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรมากกว่าการมอบหมายงาน นั่นคือข้อจำกัดความสามารถของผู้นำในการปรับปรุงช่วยเหลือคนในองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ เราจะมอบอำนาจจะสร้างภาวะผู้นำในองค์กรที่ดีได้อย่างไร ? การให้อำนาจกับพนักงานถือเป็นการสร้างความเป็นผู้นำ เป็นได้มากกว่าการบอกพนักงานว่า “คุณมีอำนาจ” เราอาจจะได้ยินมาโดยตลอดจากผู้นำหลายคนว่า...

Read More

การนำหลักการ Agile มาใช้กับโครงการที่ไม่ใช่จากซอฟแวร์ (Non Software projects)

หากคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับการจัดการโครงการ(Project Management) ด้วย Agile โดยเฉพาะในวงการพัฒนาซอฟแวร์ ซึ่ง Agile เป็นการพัฒนาโดยคำนึงถึงซอฟแวร์เป็นหลัก แต่ Agile มีแนวทางการทำงานที่น่ามหัศจรรย์ สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาศักยภาพของงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมหรือการจัดการโครงการขนาดย่อมลงมา เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง...

Read More