Archive for Category: Business Agility

การนำหลักการ Agile มาใช้กับโครงการที่ไม่ใช่จากซอฟแวร์ (Non Software projects)

หากคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับการจัดการโครงการ(Project Management) ด้วย Agile โดยเฉพาะในวงการพัฒนาซอฟแวร์ ซึ่ง Agile เป็นการพัฒนาโดยคำนึงถึงซอฟแวร์เป็นหลัก แต่ Agile มีแนวทางการทำงานที่น่ามหัศจรรย์ สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาศักยภาพของงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมหรือการจัดการโครงการขนาดย่อมลงมา เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดย แนวทางการทำงานแบบ Agile ยังมีศักยภาพช่วยควบคุมการพัฒนาและปัญหา ด้วยกลยุทธ์ของ Agile เอง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ซอฟแวร์ก็ตาม มาทำความรู้จักกับ Agile กันสักนิด (What is Agile?) ตั้งแต่การพัฒนา Agile เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 ณ รัฐยูท่าห์ Agile Manifesto ได้เป็นจุดสนใจและกลายเป็นเป็นประเด็นร้อนที่กำลังมาแรงที่สุดในโลก สำหรับกลยุทธ์การจัดการโครงการ เนื่องจากประสิทธิภาพของระบบ Agile นั้นพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นกลยุทธ์การทำงานที่ลดความเสี่ยงและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้สูญเสียของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ Agile คือแนวทางการพัฒนาในการจัดส่งซอฟท์แวร์แบบทีละขั้นตอน (Iteration Development) แทนที่จะพยายามนำชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกันเพื่อจัดส่งงานในขั้นตอนสุดท้ายทีเดียว การจัดทำโครงการ Agile...

Read More