Archive for Category: Leadership Agility

การให้อำนาจสำหรับผู้นำในองค์กรที่ดี (Empowerment)

ความท้าทายสำคัญของการเปลี่ยนองค์กร เราพบว่าผู้นำหลายคนมีความเข้าใจผิด โดยเฉพาะการเป็นผู้นำแบบ Agility เพื่อหลีกเลี่ยงกับกับดักบางอย่างไม่ให้พวกเขาติดกับดักอีก เพราะจะนำไปสู่ข้อจำกัดของความสำเร็จนั่นเอง โดยส่วนใหญ่แล้วผู้นำหลายคนไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรมากกว่าการมอบหมายงาน นั่นคือข้อจำกัดความสามารถของผู้นำในการปรับปรุงช่วยเหลือคนในองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ เราจะมอบอำนาจจะสร้างภาวะผู้นำในองค์กรที่ดีได้อย่างไร ? การให้อำนาจกับพนักงานถือเป็นการสร้างความเป็นผู้นำ เป็นได้มากกว่าการบอกพนักงานว่า “คุณมีอำนาจ” เราอาจจะได้ยินมาโดยตลอดจากผู้นำหลายคนว่า “ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมงาน เมื่อฉันบอกว่าฉันมีอำนาจ แต่พวกเขากลับไม่สนใจ” บางครั้งคุณอาจต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนพฤติกรรมและนั่นก็อาจไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืนเสียด้วย เพราะคนส่วนใหญ่มักรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และการเพิ่มสมรรถนะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ การบอกในสิ่งที่แตกต่างนั้นเป็นสิ่งท้าทาย องค์กรส่วนใหญ่กำลังมองหาทีมที่จัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การจัดการตนเองคือการหาสิ่งที่ต้องทำตลอดจนทั้งกระบวนการ ดังนั้น ทีมบริหารจึงมักเลือกโครงการที่พวกเขากำลังทำอยู่ การให้ “อำนาจ” ที่แท้จริง คืออะไร ? (What does Empowerment really mean?) เรากำลังพูดถึง “อำนาจของภาวะผู้นำ” แต่ความหมายที่แท้จริงมันมีมากกว่านั้น อำนาจที่แท้จริงจะหมายถึง พลังช่วยเหลือองค์กรในแบบที่ควรจะทำ นี่คือความแตกต่างมากกว่าการสั่งงานหรือบอกพนักงานว่า “คุณมีอำนาจ” รวมทั้งหมายถึงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ “ทุกคนมีอำนาจ” ให้เกิดขึ้นในองค์กร 1....

Read More