Agile HR คืออะไร และเหมาะกับคุณหรือไม่

Agile HR คืออะไร และเหมาะกับคุณหรือไม่

 

หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ได้หรือไม่ ? ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR จำนวนมากกำลังสำรวจความเป็นไปได้และมองหาแนวทางในการจัดการความผันผวน เพิ่มความสามารถในการปรับตัวและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้วย Agile ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความสามารถของคนในองค์กร

การพัฒนา Agile ในอดีต

การพัฒนาซอฟต์แวร์ Agile นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี .. 2544 เมื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟท์แวร์เล็ก ได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น นับเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมีแบบสำรวจในปี 2013 จากการรายงานพบ ว่า 94 % ของ บริษัท ซอฟต์แวร์ทั้งหมดใช้วิธีการ Agile เป็นเครื่องมือสำคัญ

ความสำเร็จของกระบวนการทำงาน Agile ช่วยส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เร็วขึ้นและมุ่งเน้นส่งต่อสินค้าที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ แนวคิดนี้ทำให้แทบจะทุกอุตสาหกรรมมีความสนใจถึงกระบวนการทำงานนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสาขาวิชาต่าง มีหลากหลายสาขา เช่น ด้านการตลาด การบัญชี การผลิต และอื่น ได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ในข้อกำหนด Agile รวมทั้ง Agile HR ก็ได้รับการยอมรับว่า เป็นวิธีช่วยองค์กรให้การทำงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้

การเพิ่มประสิทธิภาพของ Agile HR

HR สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสถานที่ทำงาน ด้วยการใช้ Agile HR โดยเชื่อว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่ทางธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการทำให้องค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น หลักการ Agile ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บุคลากรได้รับความสามารถอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการที่โปร่งใส ทำให้องค์กรสามารถดึงดูดความสนใจและพัฒนาให้ทันต่อโลกในศตวรรษที่ 21 ได้  ดังที่ Agile Alliance ได้นิยาม Agile มีความหมายว่า ความสามารถในการสร้างและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่แปรปรว ผันผวนอยู่ตลอดเวลาความสามารถเหล่านี้ได้รับการยกย่องจากองค์กรที่ต้องทำธุรกิจ ใน ” VUCA Vortex ” ซึ่งเป็นคำแรก ใช้โดยทหารสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันใช้บ่อยขึ้น เพื่อกำหนดพายุที่สมบูรณ์แบบของความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความคลุมเครือ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงตลาดโลกในปัจจุบัน ในความผันผวนของ VUCA จำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องคล่องตัวและมีการตอบสนอง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและไม่สามารถคาดเดาได้ แผนการที่ไม่ยืดหยุ่นและลำดับชั้นที่เข้มงวด อาจทำงานได้เมื่อโลกเคลื่อนไหวช้าและคาดการณ์ได้ แต่ในยุคที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลง จะช่วยป้องกันไม่ให้เกินการเสียเวลาในการทำงาน

เมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานทรัพยากรบุคคล กระบวนการทำงานแบบ Agile ได้เปลี่ยนหลักการ จากการกำหนดมาตรการควบคุมและมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ กระบวนการทำงานแบบ Agile จึงถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดกุญแจสำคัญในการทำงาน HR ที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้

**CALL: 026103963
EMAIL: COACH@AGILITYWAY.COM
WEBSITE: WWW.AGILITYWAY.COM
FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AGILITYWAY
LINKEDIN: HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/AGILITYWAY/

Related posts

Give a Reply